×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Çocuk Gelişimi Bölümü
Çocuk Gelişimi Bölümü


Kuruluş 

23 Ekim 2020 tarih ve 31283 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kayseri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak kurulmuştur. Fakülte bünyesinde Çocuk Gelişimi Bölümü açılması için eksiklikler giderilmiş olup; 2024-2025 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınması planlanmaktadır.


AKADEMİK KADRO

Unvan, Adı ve Soyadı

Görevi

Doç. Dr. Rıdvan KARABULUT

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Derya EVGİN

Bölüm Başkan Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Serdal DENİZ

Bölüm Başkan Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Cihangir KAÇMAZ

Öğretim Üyesi

 


Amacı

Çocuk Gelişimi bölümünün amacı; çocuk politikaları konusunda bilgili, sağlık ve eğitim sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, etkili iletişim becerilerine sahip, liderlik özellikleri olan, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden, sağlık ve eğitim sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, alanında yetkin, uluslararası vizyona sahip profesyonel çocuk gelişimcilerinin yetiştirilmesidir. Ayrıca çocuğun gereksinimleri doğrultusunda çocuk odaklı aile merkezli uygulamalarla (ailelere, profesyonellere, kurum, kuruluşlara) danışmanlık yapabilecek; çocuklar için gelişimi destekleyici uygun destek ve müdahale programlarını çocuk, aile ve profesyonellere yönelik olarak oluşturma hizmetlerini yerine getirebilecek; özel gereksinimi olan çocukların gelişimsel tarama, değerlendirme ve gelişimsel tanımlamasını gerçekleştirip, çocuk ve aile için destek/eğitim programlarını planlayarak uygulayabilecek; tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkeleri göz önünde bulundurabilecek teknolojik, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanabilecek, eklektik yaklaşımı( Çeşitli sayıda öğretim yöntemi ele alınıp öğrencilerin ihtiyaçlarına uyacak şekilde eğitime adapte edebilmek ilkesini) benimsemiş yüksek donanımlı ve nitelikli çocuk gelişimcisi yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Kazanılan Derece

Çocuk Gelişimi Bölümü, Lisans Derecesi.

 

 

Program Profili

  • Çocuk Gelişimi bölümünün müfredatı kuramsal, uygulamalı ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Kuramsal derslerde klasik eğitim yöntemleri ile birlikte, öğrencinin derse aktif katılımını sağlamak için interaktif eğitim yöntemleri (grup çalışması, vaka çalışması, demonstrasyon, rol play vb.) kullanılmaktadır. Uygulamalı dersler öğretim elemanı denetiminde alan çalışmaları şeklinde yürütülmektedir. 
  • Lise ve dengi meslek liselerinden mezun olup ÖSYM tarafından belirlenen EA puan türünden yeterli puan alma koşuluyla programa kayıt yaptırmaya hak kazanmış olmak gerekir. Ayrıca eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Eğitim dili Türkçedir.
  • Bu bölümden mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
  • Eğitim süresi 4 yıl/8 dönem olan Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans programından mezun olabilmek için 8 yarıyıl boyunca zorunlu ve seçmeli derslerde başarılı olunması, zorunlu uygulamaların tamamlanması, asgari 240 AKTS kredisinin tamamlanmış olması, en az 4.00 üzerinden 2.25 genel ortalamaya ulaşılmış olması istenmektedir. Teorik derslere %70 ve staj uygulamalarına %80 devamlılık gerekmektedir.

Mezun olanların çalışma alanları

Çocuk Gelişimi Bölümü mezunları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyelerinde yer alan çeşitli birimlerde; Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı çeşitli birimlerde; Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitimevlerinde; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı çeşitli birimlerde; sesli ve görsel medyada yayınlanan çocuk-gençlik programları ile eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde; çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde; çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında; eğitsel oyuncak üretiminde; UNICEF, ILO ve benzeri gönüllü kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinde görev alabilir. Çalıştığı kurumlarda uzman, danışman, kurucu, idareci, eğitimci veya denetimci olarak görev yapmaktadır. 

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.


Çocuk Gelişimi TYYÇ dosyası için TIKLAYINIZ.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Rıdvan KARABULUT

Mail: ridvankarabulut@kayseri.edu.tr

Katalog Sorumlusu: Doç. Dr. Derya EVGİN 

Mail:   deryaevgin@kayseri.edu.tr