×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Komisyonlar
Komisyonlar
Birim Stratejik Plan Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Serdal DENİZ
Başkan
Birim Kalite Komisyonu
Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Rıdvan KARABULUT
Başkan
Akademik Teşvik Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Rıdvan KARABULUT
Başkan
Eğitim Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Rıdvan KARABULUT
Başkan